• Brand Geinse Hof juni 2011 Foto: Rob Jastrzebski
  • Brand Geinse Hof juni 2011 Foto: Rob Jastrzebski
  • Brand Geinse Hof juni 2011 Foto: Rob Jastrzebski
  • Brand Geinse Hof juni 2011 Foto: Rob Jastrzebski

Koolmonoxide: onderschat en onbegrepen gevaar

Hoewel het stookseizoen nog maar net begonnen is zijn de afgelopen zes weken al veertig personen in het ziekenhuis opgenomen met een koolmonoxidevergiftiging.

De resultaten van een drie jaar geleden (november 2015) gepubliceerd rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van een onderzoek naar koolmonoxideongevallen zijn dus nog steeds actueel.

Uit dit onderzoek blijkt dat 46% van de ongevallen gebeurt met een cv-installatie; waarvan het merendeel modern en goed onderhouden. Het beeld dat vooral oude geisers of slecht onderhouden toestellen te veel koolmonoxide produceren blijkt dus niet correct.

Het rapport is hier te vinden.

Brandweer.nl - nieuwe folder 'Scootmobielen, tips voor een brandveilig gebruik'.

In samenwerking met vele collega's uit het land is de landelijke folderlijn uitgebreid met de folder 'Scootmobielen, tips voor een brandveilig gebruik'.

Trends om van te leren

Een mooie verzameling van incidenten uit het hele land. De Teams Brandonderzoek en kennisregisseurs uit de regio’s verzamelden samen met de Brandweeracademie en Brandweer Nederland negentien casussen voor het derde deel van ‘Casuïstiek uit brandonderzoek, trends om van te leren’. In dit casuïstiekboek vind je naast de casussen ook een rode draad van thema’s, trends en leerpunten. Voor zowel repressie als preventie, maar vooral voor het brandweervak! Want daarin zijn preventie en repressie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lees verder . . .

Waarschuwing ‘bij brand geen lift gebruiken’ onder vuur

BEVERWIJK – De waarschuwing ‘bij brand geen lift gebruiken’ wordt algemeen gebruikt. Deze redenering blijkt voor seniorenwoningen onjuist. “Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak juist de meest veilige én enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten”, aldus René Hagen – lector brandpreventie bij de Brandweeracademie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken. Onderzoek toont aan dat bij het plaatsen van brandveiligheidsvoorzieningen bij seniorencomplexen geen rekening is gehouden met het feit dat er alleen ouderen zijn gehuisvest. Bij een brand is het voor de brandweer onmogelijk om aan de enorme hulpvraag bij een eventuele evacuatie te voldoen. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Hagen: “We moeten daarom serieus overwegen om liften wél te gebruiken bij het vluchten bij brand. Dit is op korte termijn waarschijnlijk de oplossingsrichting voor de ontvluchtingsproblematiek bij ouderen in seniorencomplexen”.

Lees verder . . .

Toon meer artikelen