• Brand Geinse Hof juni 2011 Foto: Rob Jastrzebski
  • Brand Geinse Hof juni 2011 Foto: Rob Jastrzebski
  • Brand Geinse Hof juni 2011 Foto: Rob Jastrzebski
  • Brand Geinse Hof juni 2011 Foto: Rob Jastrzebski

Trends om van te leren

Een mooie verzameling van incidenten uit het hele land. De Teams Brandonderzoek en kennisregisseurs uit de regio’s verzamelden samen met de Brandweeracademie en Brandweer Nederland negentien casussen voor het derde deel van ‘Casuïstiek uit brandonderzoek, trends om van te leren’. In dit casuïstiekboek vind je naast de casussen ook een rode draad van thema’s, trends en leerpunten. Voor zowel repressie als preventie, maar vooral voor het brandweervak! Want daarin zijn preventie en repressie onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Een hotel vol gasten en rook, een déjà vu in een studentencomplex, een ondergeventileerde black box en een koude aangelegenheid. Dit is nog maar een kleine greep uit de interessante casussen waarvan we kunnen leren. Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde en René Hagen, lector Brandpreventie schreven de rode draad voor het derde casuïstiekboek: “Door echte branden met elkaar te bespreken en te analyseren wat er is gebeurd, leren we van incidenten. We delen en verrijken onze ervaring door met de ploeg te bespreken hoe jij een bepaald incident zou aanpakken. Tegelijkertijd ontwikkelen we kennis omdat we wetenschap en praktijk met elkaar verbinden.”

Download: Trends om van te leren